84-4-3556 0025 / 84-8-5404 7545
slide


Đại lý bán hàng

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng

Tư vấn sức khỏe

Các dạng viêm họng và cách thức phân biệt

Các dạng viêm họng và cách thức phân biệt

Viêm họng là một bệnh lý rất phổ biến, đặc biệt là ở những nơi có khí hậu nóng ẩm như nước ta. Có rất nhiều dạng viêm họng khác nhau, do đó chúng ta