KM Lazada 16.2-20.2
Hem-7600T
Nhiệt kế điện tử
Quản lý cân nặng
VP-1000plus
Máy đo huyết áp
Máy xông khí dung
Cẩm nang sức khỏe
Sản phẩm

Các sản phẩm của Omron Healthcare được sản xuất với Thiết kế & Công nghệ tiên tiến của Nhật Bản mang đến cho Quí vị các công cụ và thông tin cần thiết để phục vụ cho sức khỏe của Quí vị.